04- Diavola

CHF22.00

Tomate, mozzarella, salami piquant, poivrons, oignons, olives